Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 18 februari

Het is beter voor u verminkt het leven in te gaan dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
Markus 9 vers 43 en 44

In de Atlantische Oceaan liggen de Azoren. De groep eilanden ligt pal oostelijk van Portugal, ver de oceaan op, en hoort ook bij dat land. Vorig jaar vloog daar het vrachtschip Felicity Ace dat auto’s vervoert, in brand. De bemanning werd van boord gehaald, de lading was verloren. Onder andere 100 Porsches en 189 Bentleys gingen in vlammen op. Het blussen nam veel tijd in beslag. Het duurde al een week tot brandweerlui aan boord konden komen om gerichter te blussen.

Het vuur wérd tenminste geblust. Dat is in de hel wel anders. Dat vuur is onuitblusbaar. Er komt nooit een einde aan de vlammen, nooit een einde aan de pijn. Wat een vreselijke kwelling voor alle mensen die zó dwaas waren dat ze God hun zonden niet wilden belijden.

Wie wijs is, erkent ze voor God. Dan ontvangt hij volle vergeving. Dan bestaat er voor de Almachtige geen enkele reden meer om een veroordeling over hem uit te spreken. Hij verheugt Zich dan juist om Zijn hemel voor ons te openen. Het geluk daar duurt ook eeuwig!

Het dagboek bestellen?