Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 17 februari

Ik heb u liefgehad, zegt de HEERE, maar u zegt: Waarin hebt U ons liefgehad?
Maleachi 1 vers 2

“Ik heb u liefgehad!” – Raakt ons die uitspraak van God?

Zijn volk Israël heeft Hij vanaf het begin liefde bewezen: door het uit te kiezen om Zijn volk te zijn, door het te bevrijden uit Egypte, door het door de woestijn heen naar het beloofde land te brengen. Kon het volk een ogenblik twijfelen aan Gods liefde?

“Ik heb u liefgehad!” – Dat zegt God ook tegen u en mij. Is het kruis van Golgotha waar de Heere Jezus Christus voor verloren zondaars stierf, niet het grootste bewijs van Zijn liefde? Is Gods liefde niet onbetwistbaar?

Vreselijk, die brutale wedervraag: ‘Waarin hebt U ons dan liefgehad?’! Wat is ónze reactie? Wijzen ook wij Gods liefde van de hand? Sluit ik mijn ogen voor de bewijzen ervan?

Als je denkt aan wat op Golgotha gebeurde, dat God vrijwillig Zijn eigen Zoon liet sterven om zulke slechte mensen te redden als ik er één ben, dan kun je Gods liefde niet meer ontkennen. Dan word je daar alleen maar blij en dankbaar door. Dan mag je Zijn liefde beantwoorden en Hem prijzen!

Het dagboek bestellen?