Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 16 februari

Aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken.
Hebreeën 10 vers 17

De meeste mensen zijn met hun geheugen niet bijster tevreden. Een rij van tien of meer cijfers onthouden, is niet eenvoudig. Groepjes van drie of hoogstens vier cijfers, dat gaat – als het niet te lang duurt. Daarom worden telefoonnummers en de nummers van bankrekeningen doorgaans met spaties na drie of vier cijfers opgeschreven.

Gods geheugen is volmaakt. Hij is de Alwetende. Hij kán niets vergeten. Dat is eenvoudig onmogelijk. Hoe doet Hij het dan als Hij ons de zonden vergeeft als wij die voor Hem belijden? Dan denkt Hij daar niet meer aan!

Die belofte doet Hij in de dagtekst: Hij zal beslist niet meer denken aan al onze overtredingen en verkeerde daden.

Toen Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis hing, nam Hij onze zonden op Zich. Toen heeft God eraan gedacht én ze geoordeeld. Genadeloos. Christus heeft het zoenoffer ervoor gebracht. Als een mens zich tot God bekeert en zijn zonden belijdt, doet God ze ook daadwerkelijk weg. Hij komt er nooit op terug.

Het dagboek bestellen?