Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 15 februari

Geldzucht is een wortel van alle kwaad.
1 Timotheüs 6 vers 10

Begin 2019 stopte de Europese Centrale Bank met het maken van 500-eurobiljetten. Er waren toen nog ruim 500 miljoen biljetten in omloop. Twee jaar later nog steeds meer dan 400 miljoen. Dat is een waarde van 200 miljard euro. De biljetten worden voornamelijk gebruikt door drugshandelaren.

Geld regeert de wereld. Om rijk te worden, zijn mensen tot alles in staat. Judas verraadde zelfs de Zaligmaker van de wereld voor een paar zilverlingen. Rijk willen worden, is helemaal niet verkeerd – áls het tenminste gaat om de rijkdom van God. Wie euro- of dollartekentjes in z’n ogen heeft staan, is zó arm! Zich uitstrekken naar vrede met God en naar rust voor je geweten en hart, dat is verstandig. Door het geloof in de Heere Jezus Christus ontvangen we die schatten. We krijgen van God dan zondenvergeving en het eeuwige leven. Hij geeft ons Zijn Geest om in ons te wonen, en we worden Zijn kinderen.

We zijn dan nu al onmetelijk rijk. Het is een rijkdom die met menselijke woorden niet tot uitdrukking te brengen is. En bovendien blijven deze schatten tot in eeuwigheid ons eigendom. Wat een rijkdom!

Het dagboek bestellen?