Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 14 februari

Allen die Mij haten, hebben de dood lief.
Spreuken 8 vers 36

Dat is een krasse uitspraak. Maar uiteraard volkomen waar. Het staat immers in de Bijbel!

Wie God de rug toekeert, wijst het eeuwige leven af dat Hij wil geven aan elk die in Jezus Christus gelooft. Zulke mensen kiezen dus voor de dood. Wat dwaas! Veelal beweren ze luidkeels dat er na het sterven geen leven is. De Bijbel laat geen twijfel bestaan over het hiernamaals. De dingen van de eeuwigheid zijn van het allergrootste belang. Wat mensen beweren, zijn alleen maar veronderstellingen. Wie van hen die nu leven, is al eens dood geweest en weer teruggekomen? Wie is ‘ervaringsdeskundige’? Ook zijn de meningen van de mensen hopeloos verdeeld.

Gods Woord verandert nooit. Het zegt eenvoudig en duidelijk dat alle doden zullen opstaan. Weten we diep in ons hart niet dat dat waar is?

Wie het leven na de dood afwijst, zou zich eens moeten afvragen of dat niet voortkomt uit de angst om God te ontmoeten. Als we de Heere Jezus als onze Heiland kennen, zijn we niet meer bang voor de Heilige, maar verheugen we ons op de hemel.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage