Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 13 februari

Wat erbovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd!
Prediker 12 vers 12

De meeste auto’s hebben tegenwoordig een ABS, een antiblokkeersysteem van de reminrichting. Zonder zo’n systeem worden de wielen bij hard remmen geblokkeerd en kan de auto doorschuiven, verder dan je wilt. Het ABS regelt dat de rem net vóórdat je begint te slippen, eventjes wordt losgelaten. ’t Is een elektronische manier om ‘pompend’ te remmen.

Als God waarschuwt, is het nodig om heel hard ‘op de rem te trappen’. Want God doet dat niet voor niets. Het gaat om de eeuwigheid. Hij wil alle mensen redden en gelukkig maken.

Het rare is: de mensen werken hun eigen geluk zelf tegen. Ze zijn immers zondaars. En ze genieten zelfs van hun slechtheid. In hun hart willen ze daar helemaal geen afscheid van nemen. Maar hun zonden vormen wel dé belemmering om van God het eeuwige leven te ontvangen.

Daarom probeert God hen te laten beseffen dat ze door hun zonden eeuwig verloren zijn. En Hij probeert hen tot belijdenis ervan te brengen. Want dan kan Hij ze vergeven. Daarom, als God waarschuwt: Kom tot stilstand en neem Zijn waarschuwing ter harte!

Het dagboek bestellen?