Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 12 februari

In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent (…) maar met het kostbaar bloed van Christus.
1 Petrus 1 vers 18 en 19

In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg in Duitsland. Hij keerde zich fel tegen de in die tijd welig tierende ‘aflaathandel’. De angst voor het vagevuur was algemeen. Volgens de kerk kon je daarvan alleen gered worden door het volbrengen van de in de biecht opgelegde boetedoeningen. Door het kopen van aflaten konden die echter worden afgekocht.

Zilver en goud kunnen geen zonde wegnemen, zelf volbrachte boetedoening evenmin. Armen en zwakken zouden dan immers wel grote pech hebben! Nee, het enige wat zonden wegdoet, is het bloed van de Heere Jezus Christus! Wie Hem in het geloof aanneemt, mag achter Zijn bloed schuilen. Dat staat elk mens vrij. Hij nodigt iedereen uit om dat te doen: arm en rijk, sterk en zwak, oud en jong!

Wat heerlijk dat God heeft gezorgd voor een ‘middel’ dat voor ieder toegankelijk is! Dat is een bewijs van Zijn liefde. Onze liefde wordt veelal bepaald door de persoon die onze liefde oproept. Maar Gods liefde komt voort uit Zijn eigen hart!

Het dagboek bestellen?