Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 17 december

Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. en Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens!
Johannes 19 vers 5

De Romeinse stadhouder en rechter Pilatus gaf meer dan één keer aan dat hij geen schuld vond in de Heere Jezus. Met de woorden: “Zie, de Mens!” stelde hij Hem aan de Joden voor. In plaats van medelijden te krijgen, schreeuwden zij om Zijn kruisiging.

De doornen waarmee de soldaten Hem hadden gekroond om Hem te bespotten, spreken van de vloek die als gevolg van de zonde over de schepping was gekomen. Hij, de Enige Die zonder zonde was, droeg dit teken van de vloek op Zijn hoofd! Nu Hij het werk van de verlossing heeft volbracht, heeft God Hem met eer en heerlijkheid gekroond.

Met de doornenkroon en de purperen mantel hebben de soldaten de Heere Jezus als Koning bespot. Volgens Gods gedachten en raadsbesluiten ís Hij echter de Koning der koningen en de Heere der heren. Eenmaal zal Hij als Mens over het heelal regeren. Alles zal Hem onderworpen zijn, ja, iedere knie zal zich voor Hem buigen. Die verachte Jezus van Nazareth Die nog steeds verworpen is, zal zo volkomen genoegdoening ontvangen.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.

Geplaatst op Categorieën Homepage