Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 16 december

Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem.
Johannes 1 vers 32

In 2017 werd de postduif Golden Prince verkocht. De koper legde voor de wedstrijdduif 360.000 euro neer. Dat was een enorm bedrag. In 2019 verkocht een duivenmelker uit België zijn 5-jarige duif Armando. Die leverde bijna 1,3 miljoen euro op. Het record staat echter op een duif die eind 2018 in China van eigenaar verwisselde. De vogel was 2,7 miljoen euro waard.

De Heere Jezus werd door Johannes de doper in de Jordaan ondergedompeld. Toen Hij uit het water opsteeg, zag Johannes de gedaante van een duif op Zijn hoofd neerdalen. Het was de Geest van God.

Zijn waarde is niet te becijferen. Hij is Zelf God, samen met de Vader en de Zoon. De Geest bleef op de Heere Jezus tijdens Zijn hele leven op aarde en tot in eeuwigheid.

Als een mens zich tot God bekeert en het evangelie van de behoudenis gelooft, ontvangt hij ook de Heilige Geest. Die komt in hem wonen. Die zal bij hem blijven. Gods Geest zal ons nooit verlaten. Hij leidt ons in alles. Hij geeft ons kracht en richt ons oog op Christus!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.