Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 15 december

Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
2 Petrus 3 vers 9

‘Het spijt me dat ik het zeg, maar zo is het nu eenmaal. Mijn aanstaande schoonvader bidt voor het eten, leest daarna uit de Bijbel en gaat ’s zondags naar de kerk. Maar hij behandelt zijn vrouw slecht en ik ben eigenlijk niet goed genoeg voor zijn zoon, omdat ik geen hoge opleiding heb gevolgd. Het hele geloof is maar een schijnheilig gedoe’.

De jonge vrouw was zelf christelijk opgevoed, maar vrienden hadden haar gesterkt in de gedachte dat je als christen niets mag, en dat de hel alleen maar bangmakerij is. Dat er velen zijn die vroom praten, maar in werkelijkheid geen waar geloof bezitten, stootte haar af.

Gelukkig kapte ze het gesprek niet direct af. De waarschuwingen die Gods Woord aan verloren mensen geeft, raakten haar nog. Ze luisterde naar de boodschap van de redding door het werk van de Heere Jezus op het kruis van Golgotha, voor ieder die Hem aanneemt. Dit was haar niet onbekend, alleen was het haar nog niet eerder zo persoonlijk gezegd. – Opnieuw toonde God Zijn grote geduld.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.