Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 14 december

U die God zoekt, uw hart zal leven.
Psalm 69 vers 33

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in Nederland ongeveer 7100 ‘gebedshuizen’ te boek staan. Daarvan worden er inmiddels al 1800 niet meer als zodanig gebruikt. Dus ruim één op de vier kerken is geen kerk meer. Een groot aantal heeft een nieuwe bestemming gekregen. De eigenaren van de kerkgebouwen verwachten dat er de komende tien jaar nog zeker 1500 kerken worden afgestoten.

Ja, het kerkbezoek loopt hard achteruit. Veel erger nog is het dat mensen Gód niet meer zoeken!

Is dat dan zó erg? Ja. Het is een zaak van leven of dood. De dagtekst zegt het: wie God zoekt, zal leven. De conclusie is simpel: wie Hem niet zoekt, ontvangt het leven niet. Hij is geestelijk dood, omdat hij van zijn Schepper gescheiden is.

Het is heel eenvoudig te begrijpen: als een schepsel met zijn Schepper niets te maken wil hebben, moet hij wel verpieteren. Hij kwijnt weg als hij de Heere Jezus Christus niet als zijn Zaligmaker aanneemt. Hij is immers de Bron en de Vorst van het leven. Het ware leven ontvangen we enkel door het geloof in Hem, de Zoon van God. Ja, wie God zoekt en Zijn Zoon, die leeft!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.