Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 18 december

Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.
Romeinen 5 vers 10

De Eerste Wereldoorlog heeft het leven van de hele mensheid op z’n kop gezet. Rusland riep 12 miljoen man onder de wapens, Groot-Britannië 8,9 miljoen, Frankrijk 8,4, Italië 5,6, Oostenrijk-Hongarije 7,8, Duitsland 13,2 en de Verenigde Staten 4,3 miljoen. Samen meer dan 60 miljoen mensen!

De vijandschap tegen God is nog vele malen massaler. Ieder mens is Hem van nature vijandig gezind. Als je in een christelijk gezin bent opgegroeid, ervaar je dat misschien niet zo. Maar de Bijbel zegt het duidelijk: we waren vijanden van God.

God wenst dat we in vrede met Hem leven. Wíj konden die vrede niet bewerken. Want de vijandschap is het gevolg van de zonde. Daarmee konden wij gewoon niet stoppen. Daarom zond Hij Zijn Zoon naar het kruis. Door de dood van de Heere Jezus zijn we met God verzoend. Dat wil zeggen: alle mensen die in Christus en Zijn verzoeningswerk geloven. Al hun zonden zijn vergeven. De vijandschap is weg. We hebben vrede met God. Hij is onze Vader.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.