Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 19 december

Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.
Romeinen 3 vers 20

God koos Israël als Zijn volk uit. Helaas overschatten zij zichzelf en beloofden ze plechtig alles te doen wat God van hen vroeg. God nam hen op hun woord en gaf de wet. Al heel snel bewezen ze dat geen mens in staat is die te houden. En dat is nog steeds zo, hoewel er altijd weer vrome mensen zijn die God proberen tevreden te stellen door te leven naar Zijn geboden.

De wet is als een waterpas die laat zien dat een muur scheef is, maar hem niet recht maakt. De wet is net een thermometer die de temperatuur kan aangeven, maar die niet kan beïnvloeden. Door de wet komt alleen kennis van de zonde, maar hij kan een mens niet van zijn zonde afhelpen.

We moeten een totaal andere weg gaan als we met God in het reine willen komen: de weg van het berouw en het geloof in Jezus Christus en Zijn verlossingswerk op Golgotha.

De wet heeft genoeg duidelijk gemaakt hoe zondig de mens is. We moeten dat alleen erkennen en dan in het geloof de Heere Jezus als Heiland aannemen.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.