Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 16 juli

Maak voor u twee zilveren trompetten; van gedreven werk moet u ze maken. Ze dienen u tot het samenroepen van de gemeenschap en tot het opbreken van de kampen.
Numeri 10 vers 2

De burgers van Delft zijn trots op hun Bourdon: de klok van de Oude Jan, zoals de 75 meter hoge én scheefstaande toren van de Oude Kerk heet. Het enorme gevaarte – dat een diameter van zeven meter heeft en 9.000 kilogram zwaar is – was ieder uur te horen, als een hamer de volle uren slaat.

Omdat het luiden van de klok voor de toch al scheve toren wel eens te veel zou kunnen worden, wordt hij alleen nog bij speciale gelegenheden geluid. Het luiden veroorzaakt dan ook trillingen als van een kleine aardbeving. Kopjes en schoteltjes in de kast staan te rammelen.

Zoals kerkklokken mensen oproepen om God te dienen, had Israël twee zilveren trompetten. Als die werden geblazen, verzamelde het hele volk zich.

Op iedere eerste dag van de week roept de Heere Jezus Christus allen op die tot Zijn volk behoren, allen die Hem werkelijk liefhebben, om Hem samen te prijzen en te dienen.

Het dagboek bestellen?