Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 17 juli

Dood, waar is uw prikkel? (…) De prikkel nu van de dood is de zonde.
1 Korinthe 15 vers 55 en 56

Op de A7 bij Middenmeer reed een vrachtwagen. Door het open raam vloog een wesp naar binnen. De chauffeur probeerde hem te verjagen. Daarbij verloor hij de macht over het stuur. De grote vrachtauto belandde boven op de vangrail. Er kwam een telekraan aan te pas om hem er weer af te halen. – Zo’n klein beestje, maar ze kunnen lelijk steken. De dood heeft ook een angel om te prikken. En die kan lelijk pijn doen. Talloze mensen zijn bang voor de dood.

Waarom? Wat maakt nu die prikkel van de dood uit? De zonde, volgens de dagtekst. Precies, omdat mensen hebben gezondigd, zijn ze bang om te sterven. Want hoe gaat het daarna? Ze weten diep in hun hart dat ze dan voor God komen te staan. En ook dat Hij dan rekenschap van hen zal vragen. En óók dat het dan fout afloopt vanwege hun zonden.

De oplossing voor angst voor de dood is dan ook eenvoudig: we moeten onze zonden kwijtraken! Want dan kunnen we rustig voor God verschijnen. Mensen die rechtvaardig zijn, zijn bij Hem immers van harte welkom! Daarom moeten we in Christus geloven, want dan worden we van alle zonden gereinigd!

Het dagboek bestellen?