Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 18 juli

God is groter dan een sterveling. Waarom heb je Hem ter verantwoording geroepen? Hij legt immers van geen van Zijn daden verantwoording af.
Job 33 vers 12 en 13

Nauwelijks gaat een dag voorbij waarin niet melding wordt gemaakt van een natuurramp of een ernstig ongeluk. Dagelijks sterven duizenden door oorlogen, hongersnoden of ziekten. Door het vele onrecht, lijden en bloedvergieten komt de vraag op: ‘Als er een God is, waarom laat Hij dat dan allemaal toe? Waarom grijpt Hij niet in?’

We kunnen ons niet voorstellen dat er op aarde eens geen ellende was. Adam en Eva kenden alleen maar geluk. Zij hadden een vrije wil gekregen om God te dienen. Maar helaas gebruikten zij die wil om meer geloof te hechten aan de satan dan aan hun Schepper. Zo kwamen de mensen in de macht van de duivel. Daar ligt de oorzaak van alle ongerechtigheid en van al het leed in de wereld.

Maar God zál ingrijpen. Zijn oordeel komt en zal iedereen treffen die niet voor Hem buigt. Hij wacht daar nog mee. Dat is genade. Want Hij wil dat zoveel mogelijk mensen worden gered. Daarom laat Hij het evangelie prediken, opdat mensen worden gered uit de macht van de boze.

Het dagboek bestellen?