Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 16 april

Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!
Johannes 19 vers 28


Al uren hing de Heere Jezus aan het kruis. Zijn gefolterde lichaam had enorm geleden. De haat van de mensen had Hij ten diepste ondervonden.

Daarna, toen het donker werd, kwam het hele oordeel van God over Hem. Aan Gods heilige eisen is door Christus en Zijn werk volkomen voldaan. God is genoegdoening gegeven, Zijn eer is hersteld.

De voorzeggingen van het Oude Testament gingen in vervulling. In Psalm 69 vers 22 wordt geprofeteerd: “In mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken”.

David sprak de woorden, bij de ware David werden ze vervuld. De Heere Jezus Die in alles Gods wil wenste te doen, wist dat deze profetie nog vóór Zijn dood in vervulling moest gaan. Daarom riep Hij uit: “Ik heb dorst!”

Met wat een welbehagen keek God naar het kruis! Daar hing Zijn Zoon, gehoorzaam tot in de vreselijkste dood. Terwijl het hart van de Vader enerzijds met Zijn Zoon meeleed, keek Hij nergens met meer liefde naar Zijn Zoon Die alleen maar Zijn wil wenste te doen!

Het dagboek bestellen?