Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 17 april

Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft.
Psalm 107 vers 1 en 2


Een monteur was op een maandagochtend in april vorig jaar aan het werk bij een woning aan de Hoefsmid in Oldenzaal. Hij plaatste een laadpaal voor een elektrische auto. Daarbij werd de gasleiding geraakt. Er klonk een keiharde knal, een luid gedonder en een hoop glasgerinkel: het vrijstaande huis stortte helemaal in elkaar. Het dak lag op de grond. De zoon van het gezin was tijdens de ontploffing bij de monteur buiten. Zijn beide ouders en zus konden levend uit de puinhoop worden bevrijd.

Hoe terecht zou het zijn als zij aan de oproep in de dagtekst gehoor zouden geven: als zij God zouden prijzen, omdat Hij goed is! God verdient het dat wij allen die door het kruis van de Heere Jezus zijn verlost, Hem daarvoor danken en loven. Dat we God de Vader huldigen, omdat Hij Zijn enige en geliefde Zoon heeft afgestaan. En dat we de Zaligmaker Jezus Christus eren, omdat Hij aan het kruis Zijn leven heeft afgelegd.

Als we straks in de hemel zijn, zullen we dat tot in eeuwigheid doen. Laten we echter niet op die tijd wachten, maar er op aarde al mee beginnen!

Het dagboek bestellen?