Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 14 mei

Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Johannes 1 vers 29

De Heere Jezus kwam als het Lam van God op aarde om door Zijn sterven de zonde af te schaffen. Toen Hij aan het kruis Zijn leven gaf, legde Hij de grondslag waarop de zonde van de aarde verwijderd kon worden. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde straks is geen zonde meer. Al het kwaad is voor altijd opgesloten in de vuurzee, de hel.

De Heiland stierf voor allen, maar niet allen ontvangen de vergeving van hun zonden. Hoe kan dat?

De overheid biedt soms alle mensen die bepaalde maatregelen treffen om energie te besparen, subsidie aan. Het is over het algemeen voldoende je daarvoor aan te melden en een bewijs te tonen dat de maatregel inderdaad ís getroffen, dan krijg je de subsidie. Maar wie die moeite níet neemt, krijgt niets.

De Heere Jezus volbracht voor alle mensen het verzoeningswerk, maar alleen zíj die erom vragen, krijgen deel aan de gevolgen ervan. Dat wil zeggen: ze moeten op hun knieën gaan, God met oprecht berouw hun zonden bekennen en geloven in de Heere Jezus Christus als hun Redder. Dán vergeeft God!

Het dagboek bestellen?