Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 15 mei

Als een dief komen zij door de vensters binnen.
Joël 2 vers 9

AkzoNobel heeft wereldwijd 33.000 werknemers in dienst. Jaarlijks maken ze tientallen miljoenen liters verf. Ze ontwikkelen ook allemaal verschillende soorten verf. Er wordt nu gewerkt aan een verf die gekoppeld is aan een alarm dat afgaat als iemand te dichtbij komt. Daarmee kunnen mensen straks hun achterdeur en kozijnen schilderen. Handig tegen inbraak. Je wilt dieven toch buiten houden.

Een dief komt ongewenst binnen om te stelen wat niet van hem is. Zoiets ziet God niet graag. Hij is zo heel anders! God is juist een grote Gever. Hij neemt niet weg wat Hem niet toebehoort, maar wil ons geven wat wij niet verdienen.

In Zijn liefde biedt God alle mensen verzoening aan. Die hebben zij nodig, omdat zij allemaal van nature vijanden van God zijn. Hij wil ook vergeving schenken. Die hebben we nodig, omdat we hebben gezondigd. Hij wil vrede en rust geven, want dat hebben we niet van onszelf.

We verdienen dat allemaal niet, maar God wil het ons geven uit genade. Zijn Zoon heeft het verdiend, door te sterven aan het kruis. En Hij schenkt het ons!

Het dagboek bestellen?