Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 16 mei

De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
Markus 13 vers 31

Een bankbiljet is maar een stukje bedrukt papier. De kosten ervan zijn gering, maar een biljet van 50 euro is werkelijk 50 euro waard. Omdat de Nederlandse Bank de op het briefje aangegeven waarde garandeert, kan ik erop vertrouwen.

De Bijbel die ik in handen heb, is slechts een stapel vellen papier die bedrukt en samengebonden zijn. De kostprijs van het materiaal stelt niet veel voor. Hij heeft echter een waarde die daar oneindig ver bovenuit gaat, omdat God de garantie geeft dat wat erin staat, de volle waarheid is.

De God Die niet kan liegen, heeft in de Bijbel vele beloften uitgesproken. Om er één te noemen: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven” (Mattheüs 11 vers 28).

Ook díe belofte is waar. God houdt woord. Wat de Heere Jezus heeft gezegd, staat onomstotelijk vast. Daaraan mogen we ons vastklampen. We hoeven er nooit aan te twijfelen. Wat Hij zegt, dat doet Hij. Dát geeft een grote rust!

Het dagboek bestellen?