Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 17 mei

Daarna stond Jakob ’s morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op.
Genesis 28 vers 18

Uit opgravingen in Egypte blijkt dat de rijken daar in het verre verleden stenen als kussens gebruikten. Ze werden ook in graftombes onder het hoofd van de overledenen gelegd. Uit de Bijbel wisten we al dat stenen hoofdkussens bestonden. Ons lijkt dat eigenlijk niets. Misschien zijn we ook wel een beetje verwend. Een geschikt kussen kan helpen om goed te slapen. En een goede nachtrust is veel waard.

Veel waardevoller nog is de rust voor onze harten. Die krijgen we door het geloof in de Heere Jezus. Door de zekerheid dat Hij voor ons alles volbracht heeft wat nodig is, om ons voor eeuwig te redden.

Zolang iemand denkt dat hij zijn behoudenis zelf moet verdienen door goede werken te doen, kan hij geen rust hebben. Dan moet hij zich blijven inspannen. Dat mat af en put uit. Dat is het tegendeel van rust. Bovenal: het is ook zinloos, want je redt het niet.

Als je dan tot Christus gaat en mag aannemen dat Híj alles volbracht heeft, daalt diepe rust in je hart neer.

Het dagboek bestellen?