Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 13 mei

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik gaan heen om een plaats voor u gereed te maken.
Johannes 14 vers 2

Dat er woningnood is, kan niemand ontgaan zijn. Sinds enkele jaren stijgen de prijzen zó sterk dat het nauwelijks nog te behappen is. Zeker voor iemand die voor de eerste keer een huis wil kopen, is het erg moeilijk, soms zelfs gewoon onmogelijk. Toch hebben we een dak boven ons hoofd nodig. – Dat geldt zeker voor de eeuwigheid. Die begint voor ons als we de aarde verlaten. In welk huis zullen we die eeuwigheid doorbrengen?

Er is de keus tussen een donkere gevangenis en een stralende, warme woning. Wie weigert zijn zonden voor God te erkennen, wordt opgesloten in de hel om daar te boeten. Dat is afschuwelijk. Daar is pijn en kwelling. Daar is wroeging en zelfverwijt. Daar is donkerheid en eenzaamheid. Er is bovenal geen enkel uitzicht op verlichting.

Wie zich nu tot God bekeert en zijn vertrouwen stelt op de Heere Jezus, wie zijn schuld erkent en schuilt achter het kruis van Golgotha, slaat de weg naar de hemel in. Dat is het huis van God de Vader. Daar zijn vele woningen voor al Zijn kinderen!

Het dagboek bestellen?