Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 12 mei

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.
Romeinen 3 vers 23 tot en met 25

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat steeds meer Nederlanders bij geen enkele kerkelijke gezindte horen, en dat ze niet geloven. Ook het bezoeken van religieuze bijeenkomsten wordt steeds minder. – We hebben zulke cijfers niet nodig om te weten dat de mensen in het ‘christelijke’ Nederland steeds verder van God afdwalen.

Om van je zonden verlost en voor de eeuwigheid gered te worden, hoef je geen christelijke bijeenkomsten te bezoeken. Dat staat er helemaal los van.

Omgekeerd, als je een trouwe kerkganger bent, betekent dat in de verste verte niet dat je dáárdoor veilig bent voor het oordeel van God. Daartoe is het persoonlijke geloof in de Heiland, in de Heere Jezus Christus nodig.

Het is “door het geloof in Zijn bloed” dat onze zonden zijn afgewassen! Daarom zullen we Hem altijd prijzen dat Hij Zijn bloed heeft gestort.

Het dagboek bestellen?