Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 11 mei

Wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed (…)
Romeinen 5 vers 9

De microbioloog Michel Denton uit Australië is een bekende evolutionist. Hij schreef in 1985 een boek. Daarin stelt hij: ‘Als de moleculaire bewijzen een eeuw geleden bekend waren geweest, dan zou het idee van evolutie nooit zijn geaccepteerd’.

Waarom doen mensen dan nog steeds alsof de evolutie wetenschappelijk bewezen is, en wordt die op scholen aan de jeugd opgedrongen? Heel simpel: het alternatief is dat er een God bestaat – en dát moet ten koste van alles weggeredeneerd worden.

Als er immers een God is, een Schepper, dan voelt iedereen op z’n klompen aan dat hij voor Hem zal komen te staan. En dat die Schepper rekenschap vraagt. En ieder beseft dat zo’n ontmoeting heel vervelend zal aflopen.

De oplossing van de mens is: God wegredeneren. De oplossing van God is de betere: bekering tot Hem. Want als een mens tot Hem gaat om z’n zonden te belijden, ontvangt hij volle vergeving. God neemt hem als Zijn kind aan. Dan is alles goed. We staan vrij voor Hem, omdat we op grond van het kruis van Christus gerechtvaardigd zijn.

Het dagboek bestellen?