Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 10 mei

Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden (…) U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden.
Exodus 12 vers 8 en 9

Percy Spencer was elektrotechnicus. Hij werkte aan radarapparatuur. In z’n zak had hij een chocoladereep. Die bleek opeens gesmolten te zijn. Hij vroeg zich af hoe dat kon. Hij had een poosje naast een onderdeel van een radar gewerkt. Dat was een stralingsbron. Percy probeerde met dat onderdeel een paar dingen uit. Daarna vroeg hij patent aan voor de eerste versie van de magnetron. Dat was in 1945. Intussen is het apparaat niet meer weg te denken, vaak als combinatie met een oven.

Het geslachte lam van het pascha werd aan het open vuur gebraden. Niet gegaard in een oven, gekookt in een pan of verhit in een magnetron. Het vlees moest direct aan de hitte van het vuur worden blootgesteld.

Zo is het ware Lam van God, onze Heere Jezus, aan het kruis blootgesteld aan Gods oordeel. Niets dempte de hitte van dat heilige vuur. De soldaten boden Hem een verdovende drank aan; die weigerde Hij. De Heiland onderging het volledige, nietsontziende oordeel van God – vanwege onze zonden!

Het dagboek bestellen?