Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 12 maart

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten, bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ’s nachts, maar ik vind geen stilte.
Psalm 22 vers 2 en 3

Al in de Middeleeuwen bestond er een werktuig dat leek op de guillotine, de valbijl om gevangenen te onthoofden. De arts Guillotin (1738–1814) verbeterde tijdens de Franse Revolutie het apparaat, zodat het slachtoffer een snelle dood leed. De verbeterde versie werd op 25 april 1792 voor het eerst gebruikt.

Op iedere eerste dag van de week denken christenen wereldwijd aan hun Redder en Meester, Jezus Christus. Hem was niet een snelle dood toegedacht, maar juist de kruisdood, een vreselijke foltering.

Verreweg het ergste was voor Hem echter dat Hij door Zijn God werd verlaten! Daarom kwam Hij aan het einde van Zijn lijden tot die uitroep: “Waarom hebt U Mij verlaten?”

Ja, waarom? Om God te eren. Ook om ons te kunnen redden. Hij stierf niet voor Zichzelf, maar ging voor anderen vrijwillig in de dood. Wat een liefde! Daarvoor danken en prijzen we Hem.

Het dagboek bestellen?