Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 13 maart

De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht.
Maleachi 3 vers 16

Twee jaar geleden stonden twee dertigers voor de rechtbank in Alkmaar. Ze werden verdacht van zestien inbraken door de hele provincie. Eén van de twee droeg een elektronische enkelband. De man vond het zelf ook maar raar dat de gegevens lieten zien dat zijn enkelband steeds in de buurt was geweest. ‘Dat ding deed het niet goed’, probeerde hij de rechter te overtuigen.

Het is niet goed te snappen: als je weet dat je onder toezicht staat, toch op het dievenpad gaan! Maar, geldt dat niet voor ons allemaal? Voor alle zonden die we hebben bedreven? God is toch de Alwetende en de Alziende? Hem ontgaat niets. En toch werden Adam en Eva ongehoorzaam. Toch hebben ál hun nakomelingen elke keer weer hun eigen wil gedaan.

Voor zulke dwarskoppige en hardleerse mensen heeft God Zijn eigen Zoon naar het kruis gestuurd om daar te sterven. Jezus Christus droeg het oordeel dat wij hadden verdiend. Door Hem in het geloof aan te nemen, worden we gered. Al onze zonden worden ons voor eeuwig vergeven.

Het dagboek bestellen?