Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 14 maart

Wie Mij vindt, vindt het leven (…) Wie echter tegen Mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan.
Spreuken 8 vers 35 en 36

Wat doe je als je ergens loopt en je ziet een bankbiljet liggen? Je raapt het natuurlijk op. Zo natuurlijk is dat trouwens niet. Veel mensen pakken nog niet eens de meest kostbare dingen op, ook al liggen die voor het oprapen.

– Velen twijfelen aan de zin van het bestaan. Ze willen graag zekerheid. Die zekerheid ligt ‘voor het oprapen’, maar ze pakken die niet.

– Anderen zijn eenzaam. Ze zouden graag iemand hebben bij wie ze echt alles kwijt kunnen. Iemand die luistert en begrijpt. Zo’n Iemand ís er, maar ze gaan niet naar Hem toe.

– Weer anderen hebben verdriet. Ze verlangen naar troost. Er ís troost te krijgen, maar de Trooster krijgt geen kans.

Het belangrijkste dat u mist in het leven, kunt u krijgen. Dat is het eeuwige leven! Het ligt ‘voor het oprapen’. In de Bijbel.

Wat is nu belangrijker: een bankbiljet dat op straat ligt en dat je natúúrlijk opraapt, of je eeuwig lot?

Het dagboek bestellen?