Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 10 september

Ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.
1 Korinthe 15 vers 3 en 4

Het evangelie is gegrond op drie feiten: de dood van de Verlosser, Zijn begrafenis en Zijn opstanding op de derde dag. Een evangelie dat alleen Christus’ dood voorstelt, zonder de opstanding daarbij te betrekken, geeft geen mens vrede. Hoe weet hij dan of God het offer van Christus heeft aangenomen? Toen Hij op het kruis voor onze zonden stierf, betaalde Hij onze schuld. Zijn opstanding is het bewijs dat God door de dood van Zijn Zoon in ieder opzicht tevreden is gesteld.

Het lege graf schenkt ons zekerheid. Omdat Hij is opgestaan, hebben we met een levende Heiland te maken. Hij heeft de Zijnen na Zijn opstanding beloofd dat Hij altijd met hen zou zijn. Zijn opstanding is ook het bewijs dat Hij God is.

Bovendien kondigt die opstanding in zekere zin de opstanding van alle gestorven gelovigen aan. Ja, de opstanding van Jezus Christus behoort tot het fundament van het christelijke geloof.

Het dagboek bestellen?