Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 9 september

De Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
1 Thessalonika 4 vers 16 en 17

Voor de mensheid heeft de dag van 20 juli 1969 nog steeds een geweldige betekenis: voor de eerste keer zetten mensen een voet op de maan. Neil Armstrong en Buzz Aldrin brachten 2,5 uur op het maanoppervlak door. Er gingen enorme voorbereidingen aan vooraf. Jaren waren er nodig, en ook een gigantische klap geld.

Straks komt de Heere Jezus. Hij daalt neer uit de hemel. En allen die van Christus zijn, worden in de wolken opgenomen. Zij gaan Hem tegemoet. Wat een ontmoeting in de lucht zal dat zijn tussen alle verlosten en de Zaligmaker!

Wie in Hem hebben geloofd, zullen voor eeuwig bij Hem zijn. De hemel is ons thuis, niet te bevatten! Buiten het heelal, daar waar de Schepper is, daar zullen we tot in eeuwigheid bij onze Heiland genieten!

Het dagboek bestellen?