Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 8 september

Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?
1 Korinthe 15 vers 55

Waar de dood intreedt, is rouw en verdriet. God kan ons dat niet besparen. Als de gestorvene echter in de
Heere Jezus geloofde, zijn de nabestaanden niet zonder troost.

Hij laat zien dat sterven winst is. Wie ontslaapt, is bij God in de heerlijkheid. Zo iemand is ons voorgegaan. Nu lijden we misschien nog, maar spoedig zullen ook wij daar zijn waar geen dood en verdriet is.

Kinderen van God die ontslapen, bereiken het doel. Zij zien dan Hem in Wie ze geloofden. Daar worden alle raadsels van het aardse leven opgelost, alle vragen beantwoord.

Die ons zijn voorgegaan, hebben iedere ziekte en zwakheid afgelegd. Wanneer hun lichaam wordt opgewekt, is het een verheerlijkt lichaam dat door niets aangetast kan worden.

Als u in rouw bent, laat u niet overweldigen door het verdriet. Verwacht de wederkomst van Christus! Dan zullen allen die in Hem ontslapen zijn, opstaan om voor eeuwig bij de Heere Jezus te zijn. Dat duurt niet lang meer, want Hij heeft gezegd dat Hij spoedig komt!

Het dagboek bestellen?