Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 7 september

De bodem van de zee werd zichtbaar, de fundamenten van de wereld werden blootgelegd door de bestraffing van de HEERE, door het blazen van de adem uit Zijn neus.
2 Samuël 22 vers 16

Ieder weet het nog: in de nacht van 1 op 2 januari 2019 sloegen boven de Waddeneilanden 342 containers van de Zoe overboord. Pas in september 2021 werd de laatste container geborgen. Er is een groot deel van de inhoud van de containers boven water gekomen, maar wat er allemaal nog ligt? ’t Was een enorme klus de zeebodem zoveel mogelijk schoon te maken. Daarbij zijn ook explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en onbekende scheepswrakken gevonden.

Voor God is het een kleinigheid om de zee droog te leggen. Dat deed Hij om de Israëlieten door de Rode Zee te laten trekken. Dan komt alles aan het licht wat in de diepte verborgen ligt.

Voor Hem kan niets verborgen zijn. Hij is immers de Alwetende. Hij doorgrondt ook onze gedachten en motieven. Ja, Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Wie dat tot zich laat doordringen, begrijpt er steeds minder van dat Zijn liefde naar ons is uitgegaan en dat Hij Zijn geliefde Zoon voor ons overhad. Daarom prijzen we Hem daar des te meer voor.

Het dagboek bestellen?