Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 6 september

Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. en zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Romeinen 8 vers 7 en 8

In 1672 stuurde de Franse koning Lodewijk XIV zo’n 120.000 soldaten om de Nederlanden te veroveren. De Zonnekoning wilde zijn gebied wat uitbreiden. De Hollanders zetten een strook van kilometers breed tussen de Zuiderzee en de Biesbosch onder water. Ze hielden de Franse soldaten met succes buiten de deur. Later kwam ook Utrecht achter de Waterlinie te liggen.

De vijand moet je buiten de deur houden. Ons probleem is dat onze grootste vijand in ons eigen hart zit. Dat zijn we namelijk zelf. Het is onze oude natuur. De Bijbel noemt die het vlees. Wat uit ons hart komt, is verdorven: trots, jaloezie, hebzucht, egoïsme, wraakzucht, zedeloosheid, geweld. De lijst is oneindig lang.

En voor zulke mensen heeft God Zijn Zoon in de dood gegeven. Voor mensen als wij stierf de Heiland. Wat is Hij vol van goedheid! We zullen Hem daar tot in alle eeuwigheid voor danken. Maar we mogen daar op aarde al mee beginnen. Laten we dat meer doen!

Het dagboek bestellen?