Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 1 oktober

Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.
Jesaja 53 vers 5

De Zoon van God wist alleen wat het was om te bevelen, maar Hij werd vrijwillig Mens en gehoorzaam tot de dood aan het kruis.

Toen Hij op Golgotha aan het kruis hing, vond de grootste ‘reddingsactie’ in de wereldgeschiedenis plaats. Was dat dan echt nodig? Ja, want de kloof die de zonde tussen de mens en God had veroorzaakt, was anders niet te overbruggen.

Het kruis maakt duidelijk dat er maar één oplossing voor het probleem van de zonde was. Zou God niet voor een andere oplossing hebben gekozen, áls die er was en Zijn Zoon dan niet had hoeven lijden en sterven? Gegarandeerd!

Hij is er niet voor teruggeschrokken om de Heere Jezus de opdracht te geven naar Golgotha te gaan, en de Zoon is niet teruggedeinsd toen de Vader Hem die zware taak gaf. Zo heeft de Heere Jezus het probleem van de zonde op unieke en volkomen wijze opgelost, tot Gods eer en onze redding.

Het dagboek bestellen?