Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 30 september

Zie, Ik ga met u een rechtszaak voeren, omdat u zegt: Ik heb niet gezondigd.
Jeremia 2 vers 35

De politie doorzocht in de herfst van 2021 een huis in Maasdriel. In de tuin zaten vijf grote boxen onder de grond verstopt. Daar zaten honderden kilogrammen zilver in. Ook werden er verboden wapens gevonden. De bewoners hadden heel wat uit te leggen. En je weet het van tevoren: ze hebben niks gedaan en zijn zich van geen kwaad bewust.

Dát is een mens. Zo verweert hij zich ook tegenover zijn Schepper: “Ik heb niet gezondigd!”

Gods beoordeling is duidelijk. Alle mensen hebben tegen Hem gezondigd. Niemand heeft naar Zijn wil gevraagd. Daarom moet Hij allen veroordelen.

Meestal is een veroordeelde het niet eens met zijn straf. Maar dat verandert er niets aan. De rechter doet uitspraak, niet degene die wordt aangeklaagd.

God zal een rechtszaak met ieder mens voeren en dan geldt alleen Zíjn beoordeling. Het is dan ook raadzaam om je met de hemelse Rechter te verzoenen. Hij is immers ook de grote Redder. Zijn liefde gaat naar alle mensen uit en wil hen het liefst allemaal als Zijn kinderen in de armen sluiten.

Het dagboek bestellen?