Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 1 januari

Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar. En de HEERE rook die aangename geur.
Genesis 8 vers 20 en 21

Cleopatra (68–30 v.Chr.) was de machtige heerseres over het oude Egypte. Ze stond bekend als verleidelijk, maar was geen klassieke schoonheid. Al eeuwen doet het verhaal de ronde dat haar machtshonger was ingegeven door een diepgewortelde frustratie over de grote omvang van haar neus. Het beroemdste citaat over Cleopatra komt van de Franse filosoof Blaise Pascal: ‘Als Cleopatra’s neus kleiner was geweest, had de wereld er anders uitgezien’. Wat een neus niet kan bewerken!

Toen Noach brandoffers bracht, rook de HEERE God de aangename geur. Daardoor dacht Hij aan het kruis: daar zou Zijn Zoon het volmaakte Offer zijn! Het was voor Hem vreselijk dat Hij Zijn Zoon zag lijden, maar anderzijds verheugde God Zich, omdat Christus het werk volbracht waardoor Hij werd geëerd en alle mensen met Hem verzoend kunnen worden. Op grond van dat offer biedt God nu alle mensen de vergeving van hun zonden en vrede aan. Zo’n aanbod slaat u toch niet af?!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage