Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 9 december

De zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
Openbaring 20 vers 13

In de wateren over de hele wereld liggen in ieder geval ruim 1600 Nederlandse scheepswrakken. Dat zijn de schepen die bekend zijn: gevonden en soms nog altijd vermist. Het gaat om handels-, visserij- en oorlogsschepen. Hoeveel mensen zullen een zeemansgraf hebben gehad? Verdronken in het zwarte water en nooit gevonden?

Op Gods tijd komen ze allemaal tevoorschijn. Ook zij die in de graven liggen. De mensen van wie de lichamen verbrand zijn, eveneens. Niet één zal ontbreken.

Volgens de dagtekst staan zij op om geoordeeld te worden. Wie het evangelie heeft geloofd, God zijn zonden heeft beleden en de Heere Jezus als Verlosser heeft aangenomen, zal opstaan om de hemel binnen te gaan. Hij wordt níet geoordeeld om zijn zonden, want die heeft de Heiland al gedragen aan het kruis. Daarom zijn we gerechtvaardigd. Zo kunnen we eeuwig in de tegenwoordigheid van God verkeren, wonen in het hemelse geluk!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonde
n.