Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 8 december

(…) opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is.
Efeze 3 vers 18

God deelt Zijn kinderen al Zijn eeuwige plannen mee en we mogen met verwondering ontdekken dat wij daarin een plaats hebben. Vóór de grondlegging van de wereld heeft Hij ons in Christus uitgekozen om Zijn zonen te worden die bij Hem in het Vaderhuis zullen wonen. In de dagtekst gaat het in zekere zin om vier ‘dimensies’ van Gods plan.

– In zijn breedte omvat het alle gelovigen. Niet één heeft Hij over het hoofd gezien!

– De lengte van Zijn raadsbesluit is oneindig. In de voorbije eeuwigheid was het in Zijn hart en in de komende eeuwigheid wordt het vervuld.

– De diepte doet aan onze verlorenheid denken. Uit welk een diepte moest God ons halen! Niets minder dan de ondoorgrondelijke diepte van het lijden van Golgotha was daarvoor nodig.

– De hoogte is de heerlijkheid waarnaar de Heere Jezus na het volbrachte verlossingswerk is opgestegen. En daar zal Hij ook ons spoedig brengen. Wat een vooruitzicht!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.