Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 10 december

Ter wille van U draag ik smaad, schande heeft mijn gezicht bedekt. een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de kinderen van mijn moeder.
Psalm 69 vers 8 en 9

In deze Psalm horen we profetisch de stem van onze Heere Jezus. Hij spreekt Zijn nood voor God uit. Wat heeft de hoon van mensen Hem geraakt! De openlijke schande, de smaad als gevolg van Zijn trouwe getuigenis voor God heeft Hij diep gevoeld. Dat ging zó ver dat Hij op het laatst moest zeggen: “Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden” (vers 21). Toen Hij aan het kruis hing en allen alleen maar spot en hoon voor Hem overhadden, gingen deze woorden in vervulling.

Uit liefde tot God moest Hij Zijn hele leven smaad dragen. De mensen wilden Hem niet als Gods Zoon erkennen. De religieuze leiders beschuldigden Hem dat Hij een zondaar, een wetsovertreder was, ja, een lasteraar.

Wat een smart voor Hem Die volkomen zonder zonde was, Die de wet in alles heeft gehouden en alleen de wil van God deed!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.