Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 8 juli

Hij (…) hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de
rechterhand van God.

Handelingen 7 vers 55

De Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona trekt heel wat toeristen. In 2007 werd daar de Skywalk geopend, de ‘luchtwandeling’. Het gevaarte heeft de vorm van een hoefijzer en hangt 1220 meter boven de bodem van het ravijn. Tegen een fikse betaling mag je op het uitkijkplateau. Je loopt dan op een glazen plaat van 10 centimeter dik en kijkt zo de diepte in. Erdoor zakken kan niet, maar niet iedereen voelt zich er prettig. Wie door paniek overmand dreigt te worden, krijgt de raad om niet naar beneden, maar naar boven te kijken.

Dát is inderdaad het beste advies voor een mens die in angst is vanwege zijn zonden. Stefanus hield zijn ogen omhoog gericht. Hij zag Gods heerlijkheid en de Heere Jezus. Híj alleen kan ons in die heerlijkheid brengen.

Als gevolg van onze zonden zou de heilige God ons in de hel moeten neerstoten. Dat is hard, maar eerlijk; we hebben het verdiend. Jezus Christus droeg aan het kruis het oordeel over de zonden voor allen die in Hem zouden geloven. Zo worden wij ervan verlost. Daarom: Kijk omhoog naar Hem, de Zaligmaker!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage