Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 7 juli

Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.
Mattheüs 7 vers 13 en 14

Bij de ingang van een doodlopende straat wordt door een verkeersbord gewaarschuwd. ’t Is niet verboden die straat in te rijden, maar waarom zou je het doen als je er niets te zoeken hebt?

Het leven is een reis. We streven een doel na en willen iets bereiken. Laten we oppassen dat we niet vastlopen in een doodlopende weg!

Rijkdom is zo’n weg. Het lijkt prachtig, maar aan het einde sta je met lege handen.

Studie en wetenschap zijn ook niet verkeerd, maar als dat het doel van je leven is, zit je op een dood spoor. Voor Gods troon zegt een doctorstitel helemaal niets.

Er is maar één weg die naar het eigenlijke einddoel van de mens leidt. Dat einddoel is de hemel waar we God zullen prijzen en de Heere Jezus zullen verheerlijken. De weg daarheen is smal en de poort is nauw. We zullen ons tot God moeten bekeren en tot de Heere Jezus moeten gaan en in Hem geloven.

Het dagboek bestellen?