Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 6 juli

Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.
1 Timotheüs 2 vers 3 tot en met 6

De Costa Concordia was in 2012 lang in het nieuws. Het enorme cruiseschip, met plaats voor 3780 passagiers en 1100 bemanningsleden, schampte langs een onder water gelegen rots. Dat veroorzaakte een scheur van 50 meter lengte. Op zo’n 500 meter uit de kust, bij het Italiaanse eiland Isola del Giglio, liep het aan de grond. Van de meer dan 4.000 opvarenden kwamen er dertig om het leven. Verreweg de meesten werden gered.

God wil alle mensen redden. Dat is goed en welgevallig in Zijn ogen. Daarom zond Hij ook Zijn Zoon naar het kruis om Zichzelf te geven tot een losprijs voor allen! Worden dan ook alle mensen gered? Komen zij allemaal in de hemel? Nee, helaas niet. God wenst het wel. En Hij heeft het ook voor allen mogelijk gemaakt. Maar alleen zij die zich tot Hem bekeren en in de Heere Jezus geloven, worden daadwerkelijk van hun zonden verlost en voor de eeuwigheid behouden.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage