Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 28 oktober

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken, laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft (…) Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet.
Psalm 95 vers 6 tot en met 8

Twee schilders waren twee jaar geleden aan het werk aan een wolkenkrabber in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Een 34-jarige bewoonster van de torenhoge flat sneed de lijn door waaraan ze vastgehaakt waren. Ze was boos geworden, omdat ze niet op de hoogte was gebracht van de werkzaamheden en plotseling twee mannen voor haar raam zag. De twee bleven hangen ter hoogte van de 26e verdieping en konden niet meer naar boven en niet meer naar beneden. Via een raam werden ze in veiligheid gebracht. – Dan heb je al een gevaarlijk baantje en dan doet zo’n dwaas ook nog zoiets!

Wat is écht gevaarlijk? Je bekering uitstellen. Zeggen: ‘Morgen zal ik God mijn zonden belijden’.

Nee, níet morgen, maar vandaag moet het gebeuren! Wie weet of hij morgen nog leeft? Of misschien leef je wel, maar ben je niet meer bij bewustzijn. Wie dan de stap nog niet heeft gedaan om zich met God te laten verzoenen, is voor eeuwig te laat. Die schade is onmetelijk groot en niet te herstellen!

Het dagboek bestellen?