Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 27 oktober

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Psalm 23 vers 4

Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd.
Lukas 16 vers 22

Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste.
Filippi 1 vers 23

Boven een logeerbed hing het opschrift:
Kun je sterven, zoals je nu leeft?
Kun je ontslapen, zoals je nu gaat slapen?

Sterven houdt voor een christen niet ‘tol betalen’ in, maar is voor hem de vrije toegang tot de eeuwige heerlijkheid. Dat geldt voor allen die in Jezus Christus hun eeuwige redding hebben gevonden.

Het sterven is de overgang uit een aardse tent – ons lichaam dat zucht onder de vloek van de zonde – naar een hemels paleis – ons lichaam dat we straks in de hemel verheerlijkt zullen bezitten.

Het sterven is de poort waardoor we de aarde met haar vele moeilijkheden en zorgen mogen verlaten om de hemelse heerlijkheid binnen te gaan.

Het dagboek bestellen?