Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 26 oktober

Ook u heeft Hij met Hem [= Christus] levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden.
Efeze 2 vers 1

Een 54-jarige Indiër had een fikse levensverzekering afgesloten. Zijn nabestaanden kregen bij zijn overlijden omgerekend 4,3 miljoen euro. Hij zocht een zwerver op die tamelijk op hem leek. Die bracht hij om het leven door de beet van een cobra. Een handlanger belde de politie en arts. Het ‘overlijden’ werd vastgesteld en het geld uitgekeerd. Lang genoot hij er niet van, want het viel op dat hij toch nog leefde.

Zoals God het ziet, is het precies omgekeerd. De man deed het voorkomen alsof hij dood was, terwijl hij leefde. Maar wie zich niet tot God heeft bekeerd, is in werkelijkheid dood, al lijkt het alsof hij leeft.

Wie in zijn zonden is, heeft geen verbinding met God. De betrekking is verbroken. De ‘lijn’ ligt dood. – Wat heeft zo’n mens nodig? Nieuw leven. Hij moet wedergeboren worden. Dat gebeurt door het geloof in de Heere Jezus Christus. Door Hem worden we van onze zonden verlost. We ontvangen dan nieuw leven. God geeft ons een nieuw hart en een nieuwe geest. We worden een nieuwe schepping en hebben leven tot in eeuwigheid.

Het dagboek bestellen?