Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 25 oktober

Zij hoorden de stem van de HEERE God, Die in de hof wandelde, bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich.
Genesis 3 vers 8

Het was 25 oktober 2021, een maandag. Op de kruising van de Ruyghweg en de Stakman Bossestraat in Den Helder botsten twee auto’s op elkaar. Zulke dingen gebeuren natuurlijk dagelijks en overal. Maar het aparte: beide bestuurders namen de benen. Toen de politie aankwam, troffen ze de lege auto’s aan. Waren de rijbewijzen niet in orde? Of waren ze bang voor de blaas- of speekseltest?

Het is een typisch menselijke reactie: als je schuldig bent, wegrennen en je verstoppen. Net als Adam en Eva. Slim is het niet. Want dan blijf je met je schuld zitten.

Als je van je zonden verlost wilt worden, moet je juist naar God toe gaan. Wie Hem alles eerlijk vertelt en zijn zonden erkent, ontvangt vergeving. God doet die zonden dan eenvoudig weg. Volledig en voor altijd. Zijn vergeving is volkomen en onherroepelijk. Dat kan Hij alleen doen, omdat Zijn Zoon de straf over die zonden onderging. Onze Heiland stierf ervoor aan het kruis. Hij ontving de slagen die wij hadden verdiend. Daarvoor zijn we Hem eeuwig dankbaar!