Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 24 oktober

Wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.
Jesaja 40 vers 31

We moeten allemaal leren dat we in eigen kracht niet verder komen. Zelf je plannen maken en dan proberen om die zelf uit te voeren, dat is een doodlopende weg.

Hebt u dat al eens ervaren? Hebt u zich wel eens afgetobt zonder resultaat? Overdenk dan de dagtekst uit Jesaja.

Wie Jezus Christus als zijn Heiland en Meester kent, bezit in Hem de grootste rijkdom. De beste vrienden kunnen teleurstellen; dat heeft bijvoorbeeld Job ondervonden. Mocht hij van zijn vrienden in zijn ontzettende lijden geen medelijden en hulp verwachten? In plaats daarvan werd hij door hen bestraft!

Niet alleen vrienden kunnen teleurstellen. Ook echtgenoten en familieleden zijn soms totaal uit elkaar gegroeid; het onderlinge vertrouwen is verdwenen. Dat is onder mensen allemaal mogelijk. Maar het geldt níet voor de Heere Jezus. Hij gaf Zijn leven, Zichzelf, voor ons in de dood en is volkomen trouw!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage