Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 25 november

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
Romeinen 5 vers 1

Eind november 2020 opende koning Willem-Alexander de Nationale Veteranenbegraafplaats bij Loenen. Daar kunnen (oud)militairen die niet tijdens hun dienst zijn gesneuveld, maar ‘normaal’ overlijden, begraven worden. Bij de ingang kom je voorbij een immense spiegel, met daarop de tekst: ‘Zo zien mensen er uit die in vrede leven’. Dat moet een moment van bezinning opleveren, volgens de voorzitter van de bijzondere begraafplaats.

Als u daar staat, ziet u in die spiegel dan iemand die in vrede met God leeft? Die door het geloof in de Heere Jezus van zijn zonden bevrijd is? Die van een zondaar en vijand van God is veranderd in een kind van Hem?

Elk mens is van nature een zondaar. Hij is een rebel, in opstand tegen zijn Schepper. Hij is Hem niet gehoorzaam, maar doet wat hij zelf wil. Dat verklaart zijn vijandige houding tegenover God. Het maakt hem diep ongelukkig. Door het geloof in Jezus Christus worden ons niet alleen alle zonden vergeven, maar ook de vijandschap verdwijnt. We zien God niet meer als een Tegenstander, maar we noemen Hem onze Vader. We leven dan in werkelijke vrede.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzond
en