Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 24 november

Daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
2 Thessalonika 2 vers 11 en 12

Met de aanstaande komst van de Heere Jezus is de genadetijd voorgoed ten einde. Daarna kunnen zij die de boodschap van de redding door Christus nu hebben afgewezen, niet meer worden gered.

Ook nu is het al zo dat zij die het evangelie afwijzen, liever sprookjes geloven. Nú is een bekering daarvan nog mogelijk, dán niet meer. Het oordeel van God is dan niet meer af te wenden. Vreselijk!

Het is daarom van levensbelang om het aanbod van de grote God om ons te verlossen, nu aan te nemen. Ieder die wil, mag komen.

De ontwikkelingen in de wereld laten overduidelijk zien dat de almachtige Schepper van hemel en aarde binnenkort zal ingrijpen. Zijn trotse schepselen overschrijden alle grenzen.

We kunnen ons alleen maar verbazen over Gods geduld tot op deze dag. Hij oefent zoveel geduld, misschien wel, omdat Hij u nog wil redden!

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.